SFMS Sales Force Management System

"Úspešnosť predaja stojí na šikovnosti obchodníka. S profesionálnym softwarom však môžete predávať ďaleko lepšie ako doteraz a lepšie riadiť a sledovať svojich obchodníkov.“ Skôr, ako vám vaše účtovné výkazy povedia, ako na tom ste, predvídajte svoj ďalší úspech vo svojej firme. Sledujete proces obchodu od začiatku prospektingu až po jeho úspešné uzavretie. Analyzujte, kde sa môžte v obchodovaní zlepšiť, čo sa dá urýchliť a čo, naopak, netreba uponáhľať.

- Prečo
- Čo dostanete
- Ako

Prečo využívať Softvér pre riadenie obchodu a obchodných zástupcov?

- Chcete vedieť, čo vaši obchodníci robia?

- A v prípade potreby ich vymeniť bez straty strategických informácií o potenciálnom zákazníkovi?

- Chcete vedieť na ktorom prípade vaši obchodníci aktuálne pracujú a ako sú ďaleko?

- Chcete predvídať zmeny vo vašom obrate skôr, ako vám to povedia účtovné výkazy?

- Chcete vedieť spravodlivo odmeňovať obchodníkov?

- Naučte sa analyzovať dôvody stratenej obchodnej príležitosti.
Aký bude Váš Softvér pre riadenie obchodu a obchodných zástupcov?

MANAŽÉRSKY SYSTÉM
Komplexný software a hlásenia zo systému, ktoré si nadefinujete podľa svojich predstáv. Graf predaja, kde na začiatku „vtekajú“ prospekty a na konci „vytekajú“ uzavreté kontrakty. Sledovanie jednotlivých fáz, meranie ich objemu, aktuálnej hodnoty a množstva. Vyhodnotenie kritických bodov celého procesu, miest, kde môžete najviac strácať obchodné príležitosti. Sledujte jednotlivých obchodníkov – budete vedieť koľko a akých obchodných prípadov uzavreli a koľko im to trvalo. Analyzujte si náklady na získanie jednotlivých obchodných príležitostí podľa ich typov. Nadefinujte si nové parametre, sledujte ich a vyhodnocujte.

EVIDENČNÝ SYSTÉM
Databázový systém umožňuje filtrovanie, triedenie, usporadúvanie a zobrazovanie informácií podľa vašich požiadaviek. Databáza klientov, dodávateľov, konkurencie, ďalších firiem a osôb, zjednodušuje a sprehľadňuje prácu v bežnej operatíve. Podstatne skrátite čas potrebný na administratívu.

RIADENIE SYSTÉMU PRÁCE (work flow systém)
Nadefinujete si sami presný postup práce vášho obchodného tímu. Kto a kedy má akú činnosť – vykonať, zapísať, skontrolovať... Každý obchodník je súčasťou nastaveného procesu. Kroky ho vedú tak, aby nič nezabudol. Vy to sledujete a kontrolujete.

INTEGRÁCIA
Systém máme plne integrovaný s účtovným systémom POHODA. V prípade potreby ho zintegrujeme aj s akýmkoľvek iným systémom. Systém vie prijímať aj odosielať (obojstranná komunikácia) dáta alebo súbory ako faktúra, objednávka, zoznam klientov a podobne. Čokoľvek vystaví obchodník, sa automaticky zobrazuje účtovníčke a naopak.

Ako to funguje

My prídeme k vám. Budeme vám klásť otázky a vy na ne budete odpovedať. Všetko, čo sa dozvieme zapíšeme a vy overíte, či sme vás správne pochopili. Potom vám navrhneme niekoľko riešení a vy si vyberiete také, ktoré sa vám bude najviac pozdávať.

Následne sa pustíme do tvorby vášho SFMS™ (Sales Force Management Suit) . Otestujeme u nás, otestujeme u vás.

Nasadíme do vášho prostredia. Premigrujeme vaše staré dáta. Zaškolíme vašich ľudí. Kým sa s novým systémom zžijú, budeme naň dozerať. Podpora produktu z našej strany je samozrejmosťou, rozvoj systému bežnou praxou.