O nás

 
Na slovenskom trhu s informačnými technológiami úspešnej pôsobíme od roku 1997. V podstatnej miere sa zaoberáme vývojom aplikačného vybavenia podľa špecifických požiadaviek zákazníka, v menšej miere aj implementáciou štandardizovaných riešení iných spoločností (Microsoft, Oracle a ďalších).

Riešime projekty z rôznych oblastí - od súkromného až po štátny sektor. Máme bohaté skúsenosti so zberom, usporiadaním, spravovaním a interpretáciou veľkého množstva údajov a tiež s vytváraním aplikačnej podpory riadenia vnútrofiremných procesov.

Všetky naše riešenia efektívne narábajú s databázovými prostriedkami, majú kreatívne grafické spracovanie. Naše skúsenosti s distribuovanými systémami, poskytovaním technickej podpory a samozrejme kvalitnou informačnou, poradenskou a školiacou prácou Vám umožnia zamerať sa na tie činnosti, ktoré Vám prinášajú peniaze.

Naše produkty a služby

Poradenské služby
- pomôžeme Vám získať maximum z používaných technológií

Vývojové služby
- zamerať sa na tie činnosti, ktoré Vám prinášajú peniaze.
- ak Vašim požiadavkám nevyhovuje žiaden dostupný informačný systém, vyvinieme ho pre Vás
- prispôsobenie vlastných produktov pre Vaše potreby

Integrácia produktov tretích strán
- integrovaný vnútropodnikový systém Vám prinesie vyššiu efektívnosť zdieľania informácií – knowledge base, ako aj samotného riadenia na všetkých úrovniach

Podpora
- zabezpečíme Vám podporu na základe Vašich požiadaviek (prac. hodiny...non stop)