Event management – Správa podujatí

Spoločnosti, ktoré sa zaoberajú organizovaním podujatí, čelia pri rozširovaní svojej ponuky a rozširovaní svojej pôsobnosti rozsiahlym zmenám v procesoch. Tieto zmeny bez dostatočnej systémovej podpory spôsobujú znižovanie efektivity práce a pokles kvality poskytovaných služieb. Počas svojej existencie sme realizovali niekoľko riešení pre spoločnosti v tejto oblasti.

- Prečo
- Čo dostanete
- Ako

Kedy je dobré mať svoj vlastný Event management systém?

- Zdá sa Vám, že úspešnosť Vašich obchodníkov je nízka?

- Strácate kontaktné údaje o potenciálnych zákazníkoch?

- Neviete sledovať stav produkcie a naplnenosti jednotlivých eventov?

- Strácate čas a peniaze na vytváranie propagačných materiálov pre každý event?

- Vaši obchodníci generujú ponuky v rôznych štandardoch a zákazník je z toho zmätený?
Systém Event management™ vám prinesie:

V rámci agendy eventov si dokážete plynulo a flexibilne vytvárať rôzne marketingové a propagačné materiály, upravovať ich pre potreby jednotlivých akcií a používať tam, kde ich práve potrebujete.

Svoje eventy budete mať on-line pod kontrolou a budete môcť (a tiež vedieť) operatívne rozhodovať o ich organizácii.

Prehľadnosť riadenia vzťahov so zákazníkmi presne pre potreby vašej firmy.

S menšími nákladmi na prácu dokážete riadiť viac akcií, čo vám dokáže zabezpečiť citeľnú konkurenčnú výhodu.

Ako to funguje
Navrhneme a odporučíme vám najlepšie riešenie. Otestujeme systém u nás, otestujeme u vás. Nasadíme do vášho prostredia. Premigrujeme vaše staré dáta. Zaškolíme vašich ľudí. Kým sa s novým systémom zžijú, budeme naň dozerať. Podpora produktu z našej strany je samozrejmosťou, rozvoj systému bežnou praxou.