CRM Systém riadenia obchodu

Udržiavajte individuálny prístup k svojim zákazníkom, aj keď ich je mnoho. Vďaka softwaru PartnerCRM™ si budete „pamätať“ všetky interakcie so zákazníkom a vždy budete vedieť v akom ste s ním vzťahu. Skôr, ako sa vaše účtovné výkazy začnú meniť, predvídajte svoj ďalší obchodný úspech.

- Prečo
- Čo dostanete
- Ako

Prečo je dobré mať svoj softvér pre riadenie vzťahov so zákazníkmi?

-Akým spôsobom vyhodnocujete, či vaša výstava, prezentácia na konferencii alebo iná marketingová aktivita dopadla z obchodného hľadiska dobre? Viete koľko kontaktov ste z nej získali a koľko z nich sa reálne zúročilo?

- Ako zisťujete v akej fáze obchodného cyklu sa nachádzajú vaše obchodné príležitosti?

- Obchod ste uzavreli úspešne. Čo s klientom potom? Sledujete komunikáciu s ním? Viete odhadnúť jeho prípadné ďalšie potreby a ponúknuť mu nové riešenie?

- Ako sledujete svoje náklady na marketing, obchod a starostlivosť o zákazníka po uskutočnenom predaji? Koľko vás stojí získanie a koľko udržanie si jedného zákazníka?

- Viete, na čom vaši ľudia na obchodnom oddelení aktuálne robia a na čom robili minulý týždeň? Ktoré prípady sa uzavreli, a ktoré sú už na spadnutie?

- Na základe čoho počítate pravdepodobnosť úspechu obchodného prípadu?
Aký bude Váš vlastný CRM systém?

Graf predaja, kde na začiatku „vtekajú“ prospekty a na konci „vytekajú“ uzavreté kontrakty. Sledovanie jednotlivých fáz, meranie ich objemu, aktuálnej hodnoty a množstva.Vyhodnotenie kritických bodov celého procesu, miest, kde môžete najviac strácať obchodné príležitosti. Sledovanie všetkých nákladov na obchod, marketing a popredajnú starostlivosť.Sledujte jednotlivých obchodníkov – budete vedieť koľko a akých obchodných prípadov uzavreli a koľko im to trvalo. Analyzujte si náklady na získanie jednotlivých obchodných príležitostí podľa ich typov. Nadefinujte si nové parametre, sledujte ich a vyhodnocujte.Sledujte úspešnosť obchodu na základe metódy solution selling – najefektívnejšej metódy, ktorá určuje jednotlivé kroky úspešného predaja.S vašim nástrojom PartnerCRM™ budete mať prehľad pri tvorbe a vyhodnocovaní marketingových kampaní. Budete vedieť, aký potenciálny zákazník na akú kampaň zareagoval a prišiel. Budete vedieť, ktorá kampaň je pre vás prínosom a ktorá nie. Viete určiť, či vo vašom predajnom procese nie sú slabé miesta, t.j. či vám nevypadávajú príležitosti ako stratené v stave ponuky alebo v stave prezentácie. Na základe týchto informácií budete vedieť, kde máte zlepšiť obchodný proces. Získate nástroj na riadenie komunikácie s klientom a na udržanie si vzťahov so zákazníkmi aj po predaji vášho produktu alebo služby. Budete sa vedieť rozhodnúť, do ktorých zákazníkov sa vám oplatí investovať a do ktorých nie.

Ako to funguje

My prídeme k vám. Budeme vám klásť otázky a vy na ne budete odpovedať. Všetko, čo sa dozvieme zapíšeme a vy overíte, či sme vás správne pochopili. Navrhneme a odporučíme najlepšie riešenie. Customer Relationship Management je zákaznícka orientácia firmy, preto aplikácia potrebuje prispôsobenie špecifickým procesom.

Následne sa pustíme do tvorby informačného systému PartnerCRM™. Otestujeme u nás, otestujeme u vás. Nasadíme do vášho prostredia. Premigrujeme vaše staré dáta. Zaškolíme vašich ľudí. Kým sa s novým systémom zžijú, budeme naň dozerať. Podpora produktu z našej strany je samozrejmosťou, rozvoj systému bežnou praxou.